Årsmöte 2018 genomfört

27 apr 2018

FÖRENING | På torsdagskvällen genomförde AFC Eskilstuna sitt ordinarie årsmöte. Där klubbades det igenom att medlemsavgiften sänks från tusen kronor till 450 kronor för vuxna och spelare samt 300 kronor för pensionärer, ungdomar samt studenter.
– Vi är jätteintresserad av att få in så många medlemmar som möjligt, speciellt lokalt, säger Alex Ryssholm. 

Strax efter klockan 18.00 på torsdagskvällen hälsade klubbdirektören, Jose Franco, de närvarande medlemmarna, 13 till antalet, välkomna till VIP-stugan på Tunavallen och AFC Eskilstunas årsmöte.

Därefter valdes Tommy Sundholm till mötesordförande, ett förtroende han tackade ödmjukast för, och Gino Torlo utsågs till sekreterare.

Efter en genomgång av dagordningen gick Tommy in på verksamhetsberättelsen, där han sammanfattade innehållet.

Det sportsliga samarbetet med Eskilstuna City kommer att fortsätta även under 2018.

AFC har i dagsläget fyra stycken akademilag: U12, U16, U17 samt U19.

Styrelsen har under året varit ordförande, Alex Ryssholm, sekreterare, Olga Åstedt, kassör, Jose Franco, sportchef, Azad Budak och ledamöterna Håkan Lundberg och Velimir Jurkovic. Revisor har Stellan Sundberg varit.


Från vänster: Jose Franco, Azad Budak, Tommy Sundholm, Alex Ryssholm, Olga Åstedt och Velimir Jurkovic. 

Medlemsantalet uppgick vid verksamhetsårets till 32 personer.

När genomgången av det ekonomiska läget i klubben var över, blev det dags för fastställandet av medlemsavgiften.

Då tog klubbens ordförande, Alex Ryssholm, till orda:

– Eftersom att vi hittat ett hem i Eskilstuna, så har det nu blivit dags att sänka medlemsavgiften. Vi är jätteintresserad av att få in så många medlemmar som möjligt, speciellt lokalt.

– Då är mitt förslag att sänka avgiften från 1000 kronor till 450 för vuxna och spelare och 300 för pensionärer, ungdomar samt studenter.

Ett förslag som röstades igenom med ett rungande ja, så klubbens nya medlemsavgifter ser ut enligt följande:

# 450 kronor  vuxna och spelare
# 300 kronor – studenter, ungdomar pensionärer

Klicka HÄR för att bli medlem.

Redaktionen