Ordförande har ordet

18 maj 2019

Jag tror att det börjar bli dags att belysa vissa saker gällande föregående och innevarande år. Det finns en tydlig önskan från våra fans att få svar på en rad väsentliga frågor – kanske framför allt vilka kort- och långsiktiga perspektiv klubben har.

Blickar man tillbaka kan man nog med stor säkerhet konstatera att det inte var många som trodde på AFC:s återtåg till Allsvenskan. Men likväl så hände det. Det hände eftersom vi alla som jobbar inom klubben – styrelsen, personalen och spelarna – utförde sitt uppdrag med en stor tro på oss själva och uppdraget. Att ta oss tillbaka till Allsvenskan ingick förstås i våra planer, men det var ingen som kunde tro att det hela skulle bli så dramatiskt. Returen till högstaligan visade sig bli synnerligen tuff, kanske främst ekonomiskt. Klubben tappade efter degraderingen till Superettan SEF:s bidrag till Allsvenska lag. Publikintäkterna minskade markant och la sig på ungefär en tredjedel av föregående säsongs nivå. Samtidigt ökade kostnaderna något, snarare än att minska. Vi gick in i den föregående säsongen, med en budget vars omsättning skulle vara 25 miljoner kronor. Vi hade stora förhoppningar att lyckas vända vårt kapital, så det blev positivt igen. Tyvärr lyckades vi inte med det och har därför under denna säsong valt att vidta ett antal åtgärder. Detta har dock gjort att vi som förening, växt samman ännu mer, efter framgångarna som har varit på planen och tillsammans ska vi ta oss an den här utmaningen.

Pragmatikerna kommer förmodligen att döma oss enligt den omständighet att vi nu gång på gång visar dåliga resultat. Visst är det kanske riktigt. Men det finns två viktiga sakförhållanden som vi kan ta till vårt försvar. Det första är att resultatet i slutändan alltid har blivit bra. Vi har alltid tagit oss ur svåra ekonomiska situationer och vi har alltid lyckats få vår elitlicens förlängd. För det andra har vi alltid prioriterat de sportsliga, moraliska och emotionella komponenterna av sporten. Fotboll är glädje, besvikelse, kontrovers, tro och förväntningar. Vi vill inte driva denna verksamhet som ett ”vanligt företag”. Enligt vår uppfattning tappar fotbollen, liksom vilken annan sport som helst, sin attraktivitet om den innehåller alltför mycket pragmatism samtidigt som den förnuftiga äventyrligheten åsidosätts. Vi är glada över att vårt risktagande belönades och att vi tillsammans med Guif, Smederna och Eskilstuna United satte stadens sportsliga ribba ännu högre och att vi denna gång presenterade oss på allvar.

De senaste två åren har verkligen satt den psykologiska faktorn på prov. Klubben har tagit sig genom eld och vatten för att sedan blomstra. Jag tycker att vi med värdighet klarade de prov som vi ställdes framför. Jag anser också att vi nu har bevisat för svensk fotboll att vi med rätta förtjänar en plats bland eliten – genom att rättvist ha kämpat till sig en plats i fotbollens finrum. Vi har inte låtit oss stoppas av våra ”kritiker”, utan vi förblev alltid artiga och svarade aldrig med egna hot och förolämpningar. Tvärtom lyckades vi lägga grunden för vår egen supporterförening som bygger på artighet och välvilja. Det sunda förnuftet kom i första rummet och de prov som klubben sattes framför förenade oss och gjorde oss starkare. Idag för vi en öppen och ärlig dialog med våra supporters och vi gör allt vi kan för att locka till oss så många aktiva medlemmar som möjligt. Vi – styrelsen och ledningen – är inte rädda för att ta emot kritik från våra medlemmar och vi försöker aldrig motsätta oss dem. Tvärtom anser vi att vi är en del av medlemmarna, där vi tillsammans glädjer oss åt framgångar och segrar samtidigt som vi tillsammans sörjer motgångar och förluster. Vi tar bestämt avstånd från intriger och ”spel bakom kulisserna”, utan förespråkar alltid en öppen dialog.

Sedan vi fastställde vår strategi inom AFC Eskilstunas ungdomsverksamhet har vi strängt följt den valda inriktningen. Vad innebär då detta? I första rummet har vi en utvecklingsorienterad och elitförberedande verksamhet. Vi bestämde oss bland annat för att endast ha ett lag i varje årskull för att inte sätta käpp i hjulet för oss själva och för att inte konkurrera med de klubbar som redan har en välorganiserad breddverksamhet. Vi anser oss vara en del av stadens ungdomsfotbollsorganisation och är villiga att samarbeta stadens klubbar snarare än att utvidga den egna verksamheten. Under förra året fick flertalet Eskilstuna City-spelare möjligheten att sätta sina krafter på prov i U21-Allsvenskan. I år har vi skrivit under ett avtal med IFK Eskilstuna vilket gynnar båda klubbarna. Vi är fortsatt öppna för att inleda denna typ av samarbeten även med andra. För att säkerställa kvaliteten på vår fotbollsutbildning har vi från Barcelona bjudit in specialister som undervisar vår akademitränarstab enligt en specialmetodik. Men bristen på en lämplig träningsbas för AFC:s akademi komplicerar lärandeprocessen. Skogsängen lämpar sig nämligen inte för träning under vår, höst och vinter. Som våra spanska instruktörer själva säger är det som att ”köra Rolls Royce på grusbana”. Bristen på en fullgod träningsbas, ett kansli och bra undervisningslokaler gör att projektets framtid ifrågasätts.

Klubbens styrelse och personal har full förståelse för de uppgifter som tilldelats oss på kort och lång sikt. Det kortsiktiga målet på a-lagssidan är att förankra sig i Allsvenskan. Att få spela i finalen i Svenska Cupen – och potentiellt vinna alltsammans – ses som en bonus till vårt mål. De långsiktiga målen innefattar i första hand investeringsprojekt för skapandet av klubbens infrastruktur, träningsbas för akademin och förvärv av bostäder för spelarna. Därtill kommer, i samverkan med kommunen, upprättningen av de förutsättningar som krävs för att vår arena ska möta de krav FIFA ställer.

Inledningen av 2019 blev väldigt framgångsrik. Tränarstabens arbete gjorde det möjligt för AFC Eskilstuna att – för första gången i sin korta historia – ta en plats i finalen i Svenska Cupen. Finalen spelas nu den 30 maj på Bravida Arena, borta mot Häcken. Oavsett hur slutresultatet blir är finaldeltagandet i sig ett stort framsteg. Värt att nämna här är att vi flera gånger tidigare har visat att vi kan överraska! Möjligheten att få spela i Europa League kom till viss del som en överraskning även för oss själva. För att uppfylla alla de krav som UEFA ställer på licensiering blev vi tvungna att arbeta nästan 24 timmar om dygnet, helgerna inräknat. Klubbdirektören Jose Franco sov på kansliet! Med facit i hand så hanterade vi det hela väldigt bra. Särskilt glädjande var det att se med vilket stort engagemang och allvar kommunen hanterade licensieringsfrågan. Även om Tunavallen till dags datum ännu inte har godkänts, finns en övervägande chans att alla villkoren uppfylls och att AFC – med en vinst på Bravida Arena – kan komma att konkurrera i den Europeiska toppfotbollen.

Något som likväl inte är lika glädjande är det faktum att vi ännu inte har beviljats elitlicens för år 2020. Några av anledningarna till detta har jag redan nämnt tidigare. En anledning är de ökande kostnaderna förknippade med de spelarrekryteringar som krävs för att ta sig till högstaligan. Vi gjorde vårt bästa för att undvika ytterligare problem. Först skapade vi en marknadsgrupp som förbättrade sponsorarbetet avsevärt, men det visade sig vara otillräckligt. För att inte tråka ut er med siffror vill jag ge er ett enkelt exempel: samtliga sponsorintäkter under förra året räckte till att betala spelarlöner för endast tre månader. Ett år innehåller ju dock som känt hela tolv månader.

Det skulle kunna gå att undvika denna situation på två sedvanliga sätt. Det ena är genom att sälja sina bästa spelare för att fylla på kassan – men då föreligger också risken att man åker rakt ner i Superettan och att fansens intresse minskar som följd. Det andra sättet är att fylla läktarna med fans. En publikgrad på 80% av Tunavallens kapacitet skulle praktiskt taget lösa klubbens alla ekonomiska problem. Vi förstår att det inte går att ”tvinga på någon kärlek” och vi gör därför allt för att förtjäna publikens sympati och förtroende. Ibland lyckas vi, ibland inte. Men vi kämpar och kommer att fortsätta kämpa så att ni, Eskilstunas invånare, kan vara stolta över ert lag.

Alex Ryssholm
Ordförande