Presentation av nya värdegrunden

23 jan 2020

Klubbens värdegrund skrevs 2007 när föreningen bildades och genom åren har den varit effektiv och fyllt sin funktion. Med tiden har samhället utvecklats både positivt och negativt, och då måste även värdegrunden anpassas till samhällsfrågorna och klubbens status. Vi har ett mycket större ansvar idag med hundratals medarbetare och hundratals ungdomar som dagligen är en del av vår verksamhet, jämfört med för ett par år sedan när klubben endast hade ett litet antal åskådare och inga medlemmar. En ny och uppdaterad värdegrund är egentligen något som vi ständigt haft men inte skrivit ner. Det finns saker som vi står för och saker som vi inte accepterar i vår klubb och i samhället. Klubben vilar på dessa fundament. Vi vill med detta dela med oss vår värdegrund med alla våra supportrar, medlemmar, samarbetspartners och andra intresserade och nyfikna.

 

AFC Eskilstuna presenterar här våra 10 punkter som klubben dagligen jobbar med, och som kommer från och med 2020 intensifieras i våra led. Vi är stolta över att kunna förändra samhället till det bättre och vara en god förebild för så många människor i Eskilstuna.

A= Attitude

Attityd.Vi har en positiv attityd och en stor kämparvilja för att utvecklas. Vi vågar att säga till när något är fel och vi vågar vara oss själva och acceptera olikheter.

F= Fairplay

Fairplay.Vi är ärliga och respekterar motståndare, domare, publik och varandra både i medgång och motgång. Vi fostrar nya ungdomar och barn i denna positiva anda. Vi är aldrig dåliga förlorare eller dåliga vinnare.

C= Creativity

Kreativitet. Vi står för en teknisk, innovativ och intelligent fotboll som är annorlunda och utvecklande. Vår gemenskapskänsla ska styra oss till att våga ta oss an nya utmaningar.

 

Vår värdegrund är rötterna i vår förening och samtliga i föreningen ska känna till och ha samma definition av våra 10 punkter. Punkterna är en del av den vardagliga verksamheten.

AFC Eskilstuna är en förening som har sunda demokratiska värderingar och alla som delar denna världsåskådning kan bli medlemmar i klubben.

AFC Eskilstuna verkar under svenska lagar och idrottsrörelsens vision och verksamhetsidé som ska genomsyra allt vi gör.

AFC Eskilstuna vill ge inspiration, utveckling och livskraft som fotbollsutövning innebär för att sprida glädje och utveckling.

AFC Eskilstuna värnar om mänskliga rättigheter, barnens rättigheter och rättigheter för personer med funktionsvariation.

AFC Eskilstuna bemöter motståndare, funktionärer och alla besökare med respekt och vänlighet. Klubben ska alltid representeras positivt och påverka omgivningen positivt.

AFC Eskilstuna är en öppen förening för alla och ingen ska känna sig utanför oavsett sexuell läggning, ambition, kunskap, etnisk tillhörighet, kön, ålder, religion, trosuppfattning, funktionsvariation eller andra olikheter.

AFC Eskilstuna värnar om integration och jämställdhet i samhället.

AFC Eskilstunas arrangemang ska vara en positiv mötesplats för alla besökare. Klubben ska erbjuda tillhörighet och vara en positiv kraft i samhället.

AFC Eskilstuna respekterar allas lika värde och tar avstånd från diskriminering, trakasserier och mobbing i vår förening. Klubben tar avstånd från fusk, alkohol, tobak och droger.

AFC Eskilstuna gör alltid sitt bästa, jobbar hårt och ger aldrig upp. Denna inställning skapar vinnare även när resultaten inte går vår väg. Vilja är talang enligt våra principer.