AFC Eskilstuna återupptar ungdomsverksamheten med restriktioner

10 apr 2020

Efter en bredare överblick av situationen i Sverige är det beslutat att ungdomsfotbollen ska starta igen men med stor försiktighet. SvFF ska även låta serierna spelas. Läget kan dock komma att ändras snabbt, vilket vi hoppas det finns förståelse för.

Föreningens samhällsansvar och hur vi tar hand om våra yngre, så väl äldre är något som är viktigt för oss. Under en tid har vi inte sett möjligheterna för att ha en ungdomsverksamhet igång och valt att ta ansvaret att pausa den. Förutsättningarna har under den senaste tiden blivit annorlunda, då säsongerna kommer snart att starta igen. Därför har vi nu valt att återuppta verksamheten med vissa restriktioner.

Från föreningens sida vill vi understryka att det är oerhört viktigt att följande restriktioner följs:

 • Träningarna får ske under vissa regler. Detta är riktlinjer till tränare, spelare och vårdnadshavare.
 • Samtliga spelare kommer ombytta och går hem för dusch och ombyte.
 • Ingen får av ledarna eller spelarna hälsa med handen, kramas eller ha annan närkontakt.
 • Egna vattenflaskor ska varje spelare ha med sig.
 • Träningarna ska vara utan övningar där absolut närkontakt finns.
 • Ingen får börja träna innan denne tvättat händerna i minst 30 sekunder med tvål.
 • Ingen publik på träningarna och matcherna.
 • Ingen inomhusträning.
 • Vi undviker ”skojbråk” och trams som innebär närkontakt.
 • Samtliga möten mellan tränare och koordinatorer ska ske elektroniskt.
 • Inga matcher utanför distriktet.
 • Vid minsta lilla symptom ska man stanna hemma. Ingen får chansa vare det sig spelare eller tränare. Blir man sjuk under träning ska man gå hem direkt. När man blivit frisk ska man återgå till träning efter 48 timmar. Detta ska rapporteras.
 • Känner någon att denne inte vill träna på grund av den rådande situationen ska denne vara hemma.

Föreningen kommer fortsatt att göra nya bedömningar en gång i veckan. Det kommer att kommuniceras via klubbens officiella kanaler varje fredag.