Rapport från årsmötet

14 aug 2020

På årsmötet i måndags valdes en ny styrelse, ny revisor, ny valberedning och några ändringar i stadgarna röstades igenom.

Förändringarna i styrelsen är att följande personer lämnar sina uppdrag:

Jose Franco, Nemanja Miljanovic, Johan Skyttberg och Roger Ljungkvist.

Kvar från tidigare är Alex Ryssholm Ordförande (6 år), Olga Åstedt sekreterare (2 år). Nya styrelsemedlemmar blir Joakim Bokvist (3 år), Tommy Sundholm (3 år) och Caroline Bäckman (2 år)

Som valberedning valdes Johan Bovin och Velimir Jurkovic. Avgående valberedning bestod av Niklas Karlsson och Gustav Oskarsson.

Ny revisor är Henrik Bergqvist (PWC Eskilstuna). Avgående revisor som går i pension var Stellan Sundberg.

Ny medlemsavgift från 2021 blir 350 kr för vuxna (tidigare 450 kr) och 250 kr för ungdomar och pensionärer (tidigare 300 kr).

Vidare så röstades det igenom några ändringar i föreningens stadgar.

  • Ändring av § 19.

Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet utom i följande tre ärenden där det krävs 3/4 (tidigare 4/5) majoritet.

  1. Förändringar i föreningens stadgar.
  2. Försäljning av delar eller hela av föreningen ägda bolag där fotbollsverksamheten bedrivs.
  3. Föreningens upplösning.
  • Ändring av § 21.

Ordförande väljs på 4 år istället för tidigare 10 år. Övriga ledamöter i styrelsen väljs på 2 respektive 3 år istället för tidigare 3 eller 6 år. Två ledamöter i valberedningen väljs för en tid på 1 år istället för 3 ledamöter på 3 år.

  • Ändring av § 25.

Styrelsen består av ordförande samt minst 4 (tidigare 5) andra ledamöter.