AFCs nya styrelse har en majoritet av Eskilstunabor

20 aug 2020

AFC:s nya styrelse hade sitt konstituerande möte på onsdagen. Vid mötet beslutades bland annat om ansvars- och bevakningsområden inom styrelsen. Nedan beskrivs detta. Det är väl att beakta att styrelsen har ett gemensamt ansvar för hela verksamheten.

Alex Ryssholm – ordförande och ansvar för fotbollsverksamheten och Futsal

Olga Åstedt – vice ordförande och ansvar för ekonomi

Tommy Sundholm – marknad och kommunikation

Joakim Bokvist – säkerhet, evenemang och ungdomsverksamheten

Caroline Bäckman – sekreterare och organisationsfrågor

 

Adjungerade vid styrelsemöten är: Mikael Larsson, José Franco, Tore Eliasson, Roger Ljungkvist och Gino Torlo.

AFC har i den nya styrelsen förstärkt sin förankring och koppling till Eskilstuna. En majoritet i styrelsen är Eskilstunabor.