Elitlicensen för 2021 klar

08 dec 2020

Under måndagen fick vi beskedet från Svenska Fotbollsförbundet att vår Elitlicens för 2021 beviljats. Licensnämnden skriver bland annat följande i sitt utlåtande.

”Athletic Eskilstuna AB uppfyller de kriterier för elitlicens som finns angivna i
SvFF:s Reglemente för Elitlicensen med anvisningar som ska prövas under
hösten. Dessa innefattar dels krav angående betalningar per den 31 augusti
2020, angivna i SvFF:s Reglemente för Elitlicensen, dels uttalande från
styrelsen att Athletic Eskilstuna AB inte saknar ekonomiska förutsättningar att
driva verksamheten vidare under hela nästkommande verksamhetsår, samt
kriterier avseende medicinsk undersökning och huvudtränare.
Athletic Eskilstuna AB har vid prövning tidigare under året uppfyllt
licenskravet avseende det egna kapitalets storlek, och därmed alla tvingande
krav (A-kriterier) för elitlicens.”

Foto: Per Karlsson