AFC Eskilstunas akademi är trestjärnig

11 jan 2021

Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) har tillsammans med Unicoach presenterat 2020 års certifiering av SEF-klubbarnas ungdomsakademier. AFC Eskilstunas ungdomsverksamhet tilldelas tre stjärnor.

Certifieringen av SEF-klubbarnas ungdomsakademier sker årligen och det allra viktigaste med certifieringen är att utveckla svensk elitfotboll. AFC Eskilstunas verksamhet för ungdomar har genomgått en granskning där vi tilldelas tre stjärnor.

Resultatet av årets certifiering där AFC Akademi fått tre stjärnor av fem möjliga visar att vi är på rätt väg. Att AFC Eskilstuna som den högst rankade akademin i Sörmland för tredje året i rad både ökar i poäng och ranking visar på att vi tar steg framåt i uppbyggnaden av en stark akademi som skall gynna ungdomsfotbollen i regionen.

Några saker som möjliggjort detta är den tydliga satsningen på utbildningsnivån hos alla tränare samt arbetet med organisationen som har varit ett prioriterat område. Dessutom har arbetet med värdegrundsfrågorna och att den ska vara välförankrad genom hela organisationen också varit ett bidragande faktor. Det hårda arbetet fortsätter även under 2021 för att fortsatt kunna erbjuda en verksamhet med god kvalité.

 

Akademichef                      Chefstränare                       Akademikoordinator

Leif Sundelius                    Oscar Hammar                   Faisal Hassan

Läs mer om certifieringen och övriga klubbars resultat på SEF:s hemsida.