Futsal2
Akademi Junior3
Akademi Ungdom4
AFC Eskilstuna
AFC Eskilstuna
Lagen
Futsal2
Akademi Junior3
Akademi Ungdom4

Globala FN-Mål

Globala målen för hållbar utveckling

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld.

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Nedan ser du vilka mål AFC Eskilstuna valt att fokusera på och hur vi implementerar det i vårt dagliga arbete.

MÅL 3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Sverige har vi en hög medellivslängd, god självskattad hälsa och god tillgång till hälso- och sjukvård i jämförelse med många andra länder. Samtidigt finns det hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället.

AFC Eskilstuna bidrar med att få barn och unga i rörelse genom att erbjuda kostnadsfri spontanfotboll och futsal i olika områden runt om i Eskilstuna, året runt. Vi är ute på skolor med våra A-lagsspelare och föreläser om hur man kan nå sina drömmar genom att fokusera på rätt saker, sätta upp mål och jobba målmedvetet mot dem. Vi har även löpande utbildningar och övningar för att motverka psykisk ohälsa och öka den psykiska hälsan överlag.


Vad kan du göra?

Rör på dig! Hitta en idrott eller annan rörelseform som du tycker är rolig. Regelbunden motion bidrar till bättre hälsa. 

”Hur mår du”?  Allt fler i samhället lider av psykisk ohälsa. Visa att du bryr dig genom att fråga hur någon mår.

MÅL 5. JÄMSTÄLLDHET

Sverige har i internationella jämförelser hög sysselsättningsgrad för kvinnor mellan 20 och 64 år. Men män i Sverige äger fortfarande mer och tjänar mer än kvinnor medan kvinnor har huvudansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

AFC Eskilstuna arbetar mycket med jämställdhetsfrågor i våra värdegrundsutbildningar som är obligatoriska för spelare, ledare och personal. När vi besöker skolor och olika områden runt om i Eskilstuna utesluter vi ingen, självklart är både tjejer och killar välkomna. Vi har nyligen startat ett futsallag för damer och söker aktivt efter kvinnliga ledare. Vi är det enda ”herrklubben” i Svensk Elitfotboll som har en kvinnlig akademichef och vi har även huvudansvariga tränare för lag i vår akademi som är kvinnliga.


Vad kan du göra? 

Bli månadsgivare till FN-förbundets projekt Flicka så bidrar du till att stärka kvinnors rättigheter. 

Säg ifrån! Om du upplever könsdiskriminering för egen eller andras del, säg ifrån!


MÅL 11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

85 procent av Sveriges befolkning bor i tätorter. Vi har sedan länge problem med bostadsbrist på många håll. Sverige har sedan länge ett omfattande regelverk kring samhällsplanering och byggande.

Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen säkra, inkluderande och hållbara. Genom våra aktiviteter med spontanfotboll i Eskilstunas olika områden arbetar vi kontinuerligt med att inkludera alla. Vi utesluter ingen vid våra besök. Att vi är ute i områdena med spelare och ledare betyder också att vi bidrar till säkrare och på sikt mer hållbara samhällen.


Vad kan du göra?

Låt bilen stå! Använd alternativa fördmedel som att cykla, gå, samåk eller åk kollektivt. Genom att minska utsläpp från bilar ökar luftkvaliten i städer och samhällen.

Jobba hemifrån när det är möjligt så minskar du belastningen på transportsystemet.

Tyck till om samhällsplaneringen! Var med på samråd om nya detaljplaner på transportsystemen.  


MÅL 16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Sverige är ett land som har haft fred länge, med stark tilltro till rättssystemet, låg korruption, högt valdeltagande och väl fungerande samhällsinstitutioner. Trots det har svenska regeringar fått internationell kritik för sin hantering av nationella minoritetsgrupper. Likaså innebär Sveriges omfattande vapenexport en målkonflikt i den globala strävan efter fredliga samhällen.

Mål 16 syftar till att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön eller sexuell läggning. Återigen är det här en del av vår värdegrundsutbildning. AFC Eskilstuna jobbar för att minska alla former av våld. Vi är aktiva i att förhindra alla övergrepp, utnyttjande och våld mot barn. Mycket av vår utbildning av spelarna är riktat mot korruption, mutor och matchfixning.


Vad kan du göra?

Använd din rösträtt! Rösta i EU-, riksdags- region och kommunalvalen om du har rösträtt. Delta i debatten! Påverka politiken på det sätt du tycker är rättvist och inkluderande.

Säg ifrån! Var tydlig med att du inte accepterar mobbning och trakasserier.

Var vänlig! Se det positiva i andra och visa empati.

CSR-partner

Sparbanken Rekarne
Terra AB
Best Bemanning & Rekrytering
SSG