Futsal3
Akademi Junior3
Akademi Ungdom6
AFC Eskilstuna
AFC Eskilstuna
Lagen
Futsal3
Akademi Junior3
Akademi Ungdom6

Säkerhet och service

Säkerhetsorganisationen har ett huvudmål på sina arrangemang: Samtliga besökare ska känna sig trygga och säkra på arenaområdet när AFC Eskilstuna spelar match. Det ska vara roligt att se på fotboll och evenemanget ska vara öppen för alla människor oavsett bakgrund.

För att detta huvudmål ska kunna uppnås krävs det att arbetet vilar på våra fundament som är värdegrunden, kommunikationen, regelverket och säkerhetsarbetet.


Målsättning:

Som en av dem yngre klubbarna i elitfotbollen krävs det att skapa en sund kultur från dag ett. Målsättningen är att bygga upp en aktiv och engagerad supporterkultur som har en miljö som är inkluderande och positiv. Ingen ska behöva känna sig otrygg eller utsättas för hot, våld, trakasserier eller diskriminering på våra matcher. Det ska både hemmapublik och bortapublik känna när dem kommer till oss.

Engagerad personal:

Vi tror starkt på den lokala fästet och anknytningen när det kommer till personal. Det är dessa personer, förutom våra besökare, som utvecklar den goda kulturen i klubben. Snickaren, polisstudenten eller pizzabagaren som vill hjälpa till i den lokala klubben kommer alltid att göra det lilla extra mer än personen som blir inhyrd för en uppgift på arenan. Klubben har även en SLO som ansvarar för kommunikationen mellan klubben och supportrarna. All personal har en grundutbildning.


Huvuddelarna av säkerhetsorganisationen består av:

Publikvärdar

Publikvärdens uppgift är att vid alla tillfällen erbjuda besökarna service, trygghet och säkerhet. Publikvärdarna har ett serviceinriktad bemötande och har en beredskap med betoning på brand, sjukvård och evakuering. Vid en evakuering spelar publikvärdarna absolut den viktigaste rollen och har i uppgift att leda och hjälpa ut besökare från arenan. Publikvärdarna är utsatta på genomtänkta och strategiska platser, som tex vid nödutgångar, utrymningsgrindar och trappor. Du kan alltid som besökare fråga publikvärdarna om information om arenan eller meddela om något har hänt.

Publikvärdarna har neon-gula västar med svart tryck på ryggen ”Publikvärd”.

Ordningsvakter

Ordningsvakternas uppgift är att vara serviceinriktade, hjälpsamma och i fall av ordningsstörningar ingripa och avstyra. Ordningsvakterna är tillförordnade av polismyndigheten och har begränsade polisiära befogenheter. Våra ordningsvakter har flera års erfarenhet av Tunavallen och fotbollsmatcher i allmänhet. Du kan alltid som besökare fråga ordningsvakterna om information, arenan eller annat om arrangemanget.

Ordningsvakterna bär blå uniformer (färgkod NCS 7015-R90B) och har neon-gula västar med svart tryck på ryggen ”Ordningsvakt”.

Läkare och sjukvårdare

På våra arrangemang finns alltid minst en legitimerad läkare och legitimerad sjukvårdare. Sjukvårdsteamets uppgift är att assistera åskådare, samtliga spelare och funktionärer om någon far illa. Sjukvårdsteamet har en akutväska och det finns två hjärtstartare på arenan som tas hand om och kontrolleras av utbildad personal. Vid fullsatta matcher finns det 2 sjukvårdsteam på plats.

Ambulansingången är den röda grinden mellan sektion K och A. Vårt sjukvårdsteam har vita västar med rött kors på ryggen och med svart tryck ”Läkare” respektive ”Sjukvårdare” ovanför.

Brandvakter

På våra arrangemang finns alltid minst 2 brandvakter som är ansvariga över att bevaka arenan och har som huvudansvar att anpassa sig på positioner efter risk och hotbild. Brandvakterna hanterar utbrända bengaler, rapporterar, lägger ut sandhinkar och annan utrustning innan match.

Våra brandvakter har neon-gula västar och har en fri rörlighet på arenan om inget annat beslutats.

Kameraövervakning

Tunavallen har ett godkänt tillstånd för kameraövervakning på arenan. Systemet består av flertal kameror som är både rörliga och fasta. Kameraövervakningen sköts av en utbildad kameraoperatör som genom övervakningen kan rapportera om flödet genom entréerna, förebygga ordningsstörningar, identifiera brott, förhindra olyckor m.m.

Visitation

Visitationen är en åtgärd som bestäms innan matchen för att förhindra farliga föremål till arenan såsom vapen, flaskor, pyroteknik eller andra förbjudna föremål. Visitationskravet, som bygger på ett av åskådaren angivet samtycke, är av avgörande betydelse för kontrollen av angivna förbudsvillkor och utgör ett grundläggande moment i överenskommelsen mellan AFC Eskilstuna och besökaren. Om en besökare vägrar att underkasta sig visitation så kan AFC Eskilstuna endast neka denne tillträde till arenan.

Visitationen utförs av utbildade publikvärdar och har fått instruktioner om att undvika integritetsskyddade områden.

Utrymning av Tunavallen

Tunavallen kan utrymmas på ett snabbt och säkert sätt på grund av sina utrymningsvägar som både är stora och många. Det finns totalt 8 stora grindar på arenan som kontrolleras innan match och bevakas av värdar. Vid en evakuering så följer hela organisationen en upprättad utrymningsplan. Det är av högsta vikt att du som besökare lyssnar och följer instruktionerna som våra funktionärer ger er. Det är även viktigt att du under arrangemanget inte blockerar trappor eller utrymningsvägar. Följ alltid funktionärernas anvisningar och lämna arenan så snabbt som möjligt om du får information om att göra så.

Övningar och utbildningar för funktionärer sker varje år på Tunavallen. SvFF har krav om hur arenan ska vara utrustad och Tunavallen fyller dessa kriterier. Kommunen, Polisen och Räddningstjänsten har godkänt utrymningsplanen som AFC Eskilstuna innehar.

Organisation

 • Evenemangs - säkerhetschef

 • Stf. Säkerhetsansvarig

 • Publikvärdsansvarig

 • Ordningsvaktskoordinator

 • Marknadsansvarig

 • Biljettansvarig

 • SLO

Ordningsregler på arenan

För allas trivsel och säkerhet gäller följande ordningsregler inom arenaområdet:

 • Åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation

 • Det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger

 • Det inte är tillåtet att medföra glasflaskor eller aluminiumburkar

 • Det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga föremål såsom exempelvis laserpekare

 • Det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela (lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på arenan

 • Den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, inte äger tillträde till arenan

 • Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som medför t.ex. rånarluva eller helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inte äger tillträde till arenan

 • Den som medför föremål som det på grund av särskilda omständigheter kan befaras ska användas som hjälpmedel vid brott, inte äger tillträde till arenan

 • Det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad

 • Det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet

 • Det råder rökförbud på arenan i enlighet med vad som följer av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

 • Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder endast får ske efter medgivande av arrangerande förening. Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte

 • Kameraövervakning sker på arenan och används för att identifiera ordningsstörare

 • Om arrangerande förening eller gästande förening i samband med matchen på grund av besökares otillbörliga beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller gästande förening

 • Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

 • Arrangerande förening förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan, samt

 • Den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader och/eller riskerar att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor under tre år.

Andra viktiga regler av arrangören

På Tunavallen finns det regler som arrangören satt upp och som är viktiga att följa för allas trivsel och säkerhet. När du som kund köper en biljett till match binder du dig samtidigt att följa och respektera reglerna som finns på arrangemangsområdet.

 1. Våra entréer och kassor stänger en kvart (15 minuter) efter matchstart. Det betyder att även om du har biljett så kan du inte komma in på arenan om en kvart passerat.

 2. Föremål som kan tänkas användas i skadesyfte mot arenan, dess personal eller andra gäster får inte tas med in på arenan. Det omfattar men är inte begränsat till vapen, pyrotekniska pjäser eller andra farliga eller brandfarliga föremål. Glasflaskor, petflaskor, termosar, aluminiumburkar och flaggpinnar andra än av s.k. WP plast eller klädesplagg/flagga med text eller symboler som uttrycker förakt mot folkgrupp är inte tillåtet.
  Det är inte heller tillåtet att ta in skrymmande föremål såsom stora paraplyer, ryggsäckar, fällstolar och väskor större än 40x40x20 cm (höjd, bredd, djup).

 3. Inget återköp av biljetter.

 4. Under de 90 minuter som matchen spelas kan du inte gå ut från arenan för att sedan komma in igen. Med enkla ord: utgång är lika med hemgång!

 5. Cyklar, sparkcyklar, elsparkscyklar och liknande få ej tas med in på arenan.

 6. Barnvagnar får inte tas med in på arenan.

 7. Det är inte tillåtet med djur på arenan (Ja, även om dem är pyttesmå).

 8. Systemkamera, filmkamera och eller ljudinspelningsutrustning får ej medföras in på arenan.

 9. Egen mat, snacks eller dryck får inte tas med in i arenan. Flaskor är ej tillåtna p.g.a. säkerhetsskäl, oavsett material och innehåll.

 10. Du får inte uppehålla dig på trappor eller andra utrymningsvägar.

 11. Paraplyer är förbjudna på arenan.

 12. Enligt lag är det även förbjudet att röka på arenan.

Säkerhetsansvarig

AFC Eskilstuna har en utbildad av SvFF säkerhetsansvarig som är huvudansvarig för säkerhetsarbetet i föreningen.


Kontakt: Gino@afc-eskilstuna.com