Styrelsen

AFC Eskilstuna 2020

Befattning

Namn

E-post

Ordförande

Alex Ryssholm

Sekreterare

Olga Åstedt

Ledamot

Tommy Sundholm

Ledamot

Joakim Bokvist

Ledamot

Caroline Bäckman

Valberedningen

AFC Eskilstuna 2020

Befattning

Namn

E-post

Valberedning

Johan Bovin

Valberedning

Velimir Jurkovic

Revisor

AFC Eskilstuna 2020

Befattning

Namn

E-post

Revisor

Henrik Bergquist

AFC Dokument:

Dagordning årsmöte 2020

Protokoll årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse AFC 2019

Athletic FC Eskilstuna stadgar 2020-08-10

Ett öppet brev från klubbens ordförande, Alex Ryssholm

© Copyright 2018. Designed by Doctype