Styrelsen

AFC Eskilstuna 2019

Befattning

Namn

E-post

Ordförande

Alex Ryssholm

Sekreterare

Olga Åstedt

Kassör

Jose Franco

Ledamot

Roger Ljungqvist

Valberedning

Niklas Karlsson

Valberedning

Gustav Oskarsson

Dokument

Dagordning årsmöte 2019

Protokoll för Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse AFC 2019

Athletic FC Eskilstuna stadgar 2017-03-07

Ett öppet brev från klubbens ordförande, Alex Ryssholm

© Copyright 2018. Designed by Doctype