AFC Värdeord  Fairplay

Attitude

Fairplay

Creativity

Målsättning med AFC RESPEKT

 • Att alla i AFC ska känna till den värdegrund klubben står för.
 • Att alla ska ha samma definition på värdegrundsbegreppen.
 • Att värdegrunden skall vara en del av den vardagliga verksamheten.

Som aktiv i AFC förväntas du

 • Ta avstånd från rasism och främlingsfientlighet
 • Ta avstånd från alla former av mobbing
 • Ta avstånd från alla former av diskriminering, exempelvis på grund av hudfärg, kön eller sexuell läggning
 • Ta avstånd från droger, tobak och alkohol
 • Uppträda sportsligt både på och utanför planen samt följa Stockholms Fotbollsförbunds projekt Nolltolerans som AFC stödjer
 • Följa spelets regler och respektera domare, andra funktionärer samt motståndare
 • Komma i tid med rätt utrustning till samlingar, träningar och matcher samt i god tid meddela om du inte kan komma
 • Lyssna på lagets ledare och alltid göra ditt bästa för laget
 • Hälsa på och heja fram kamrater både i egna laget och andra lag i AFC
 • Följa föreningens regler

 

Det är självklart att du som aktiv i AFC följer samma lagar och regler som gäller i samhället i övrigt vad gäller våld, trakasserier, stöld, skadegörelse, droger etc.

Agera mot andra som du vill att de ska agera mot dig!

© Copyright 2018. Designed by Doctype